[TUTORIALS] TUTORIAL E-MAILER

Emailer és una aplicació que ens permet enviar un correu electrònic a múltiples destinataris. És una manera senzilla i ràpida d’enviar correus electrònics.

Aqui trobareu per descarregar-vos el tutorial d’Emailer.

tutorialemailer.doc