[TRUCS] GUARDAR ELS FAVORITS EN FORMAT HTML

En el menú Archivo d’Internet Explorer trobarás l’opció “Importar y Exportar”, la cual al clicarla possará en marxa un asistent el que pot crear una página web amb totes les direccions almacenades a “Favoritos” o les d’una carpeta en particular.

Una vegada creada la página es pot possar com a página d’inici de l’Explorador tenint així les teves direccions favorites en una sola página.

[NOTÍCIES]ESPANYA IMPARTEIX EL SOFTWARE LLIURE

Les administracions públiques espanyoles són unes de les més actives de tota Europa en matèria d’adopció de programari de codi obert, i a partir d’ara un organisme controlarà el seu desenvolupament i promourà la seva utilització.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha anunciat l’obertura de CENATIC (Centre Nacional de Referència d’Aplicacions de la TIC basades en fonts obertes), un observatori nacional especialitzat en la detecció de fonts per al programari lliure a Espanya. L’objectiu final d’aquest òrgan és promoure la implantació de programari de codi obert entre les administracions públiques per a afavorir la interoperabilidad entre els sistemes informàtics.

Això converteix a Espanya en un dels països de la UE més actius en matèria d’adopció de programari lliure en les administracions públiques, amb el sector educatiu al capdavant. En col·laboració amb les comunitats autònomes i les empreses, es començaran a implantar aquest tipus de solucions en les administracions públiques d’Extremadura, Andalusia, Cantàbria, Astúries, Catalunya o Aragó.

FONT:

http://www.vnunet.es/es/vnunet/news/2008/09/25/espana_impulsa_el_software_libre_

[TUTORIALS] COM CREAR UN ACCÉS DIRECTE A L’ESCRIPTORI EN UBUNTU

Crear accés directe en Ubuntu és molt fàcil, només hem de seguir 2 passos molt senzills, utilitzarem el Gimp com exemple:

  • Accedim a Aplicacions/Gràfics i fem clic amb el botó dret a l’aplicació desitjada, en aquest cas “GIMP Image Editor”.

  • Quan s’obrin les opcions, fem clic a Add this launcher to desktop (Afegeix aquest executable a l’escriptori). Ja tenim el nostre accés directe!

A partir d’ara, per obrir el GIMP serà suficient amb fer doble clic sobre l’accés directe que acabem de crear.