DINAMITZACIÓ DIGITAL

FRACTURA DIGITAL

La fractura digital és una qüestió d’abast polític i social que fa referència a la diferència socioeconòmica entre les comunitats que disposen d’accés a les noves tecnologies i les que no.

Els motius principals podrien ser:

·    Carència de connectivitat física. Ex: Zones rurals / Barris degradats / Suburbis.
·    Per la mentalitat: Barreres mentals creada per la mateixa gent, por a la innovació. Ex: Gent de la tercera edat.
·    Raons econòmiques: falta de recursos. Ex: Països subdesenvolupats.
·    Motius metodològics: Metodologia errònia. Els continguts no interessen.
·    Raons tecnològiques, diferent llengua o diferents necessitats. Inadaptació.

ALFABETITZACIÓ DIGITAL

L’alfabetització digital és un procés educatiu, de formació continua, on les persones incorporen a la seva activitat habitual noves maneres de fer, convertint-se en agents actius del seu propi desenvolupament i s’incorporen a un nou model de societat.
Tan important com va ser en el seu moment saber llegir, avui ho és sabent utilitzar un ordinador, navegar per Internet, enviar e-mails o utilitzar el telèfon mòbil.

A través dels Dinamitzadors Digitals s’ajuda a crear un interès personal, s’aconsegueix una major motivació i receptivitat de carta a la nova informació.

DINAMITZACIÓ DIGITAL

La tasca social del Dinamitzador Digital consisteix en impartir accions formatives d’alfabetització digital adreçades a les necessitats de l’usuari per tal de suprimir la fractura digital transmetent nous coneixements, basant-se en l’observació prèvia de les necessitats i posteriorment orientant-se a través dels recursos i les aplicacions.

A %d bloguers els agrada això: