[RECURSOS] IMGBURN GRAVADORA GRATUÏTA

Què és?
Imgburn és un programa gratuït que serveix per gravar CD’s o DVD’s. Fa les mateixes funcions que altres gravadors com és nero menys gravar CD’S de múscia. Per descarregar el programa el podem descarregar desde aqui: http://www.imgburn.com/index.php?act=download

Per a què serveix?
Serveix per copiar dades del teu ordinador a CD’s o DVD’s. Per fer aquesta opció necessites algun software però ara mateix la majoria del que hi ha son de pagament, aquest programa és totalment gratuït i pots gravar qualsevl cosa a els teus CD’s o DVD’s.

Per a què el podem fer servir?
Nosaltres el podem fer servir per a exemple per gravar les nostres copìes de seguretat en un CD, per gravar software nostres o per gravar els nostres projectes.