[RECURSOS] PORTABLE APPS

Què és?

Portable apps es un software per el teu llapís de memòria. Aquest programa incorpora una gran varietat de programes al seu interior. Portable apps i els programas que incorpora són programas lliures. Te’l pots descarregar de la eguent URL : http://portableapps.com/. També pots descarregar programas secundaris de la mateixa pàgina fent clic a aplicacions.

Perquè serveix?

Serveix per poder posarte dins programas lliures per poder utilitzar-los en qualsevol ordinador sense tenir els programes que vols utilitzar perque ja estan instalats al llapís. Els programas que hi ha per exemple son: Mozilla firefox, open office i també porta jocs.

Perquè el podem fer servir?

Portable apps el podem fer servir per quant per exemple estem a una aula treballant amb office i despres ens tenim que canviar d’aula i hem de seguir treballant amb el mateix text i l’altre ordinador no té l’office dons amb el portable apps no caldra descarregar-t’el perquè el porta incorporat a al portable apps